อาหารโต๊ะจีน

     ~  รายการอาหาร  ตัวอย่าง ชุดอาหารโต๊ะจีน  ~      สอบถามและสำรองโต๊ะ โทร  053-882600  

Orange งานเลี้ยงโรตารี่ 55

งานเลี้ยงสโมสรโรตารี่ ฝาง


ลงทะเบียนเข้างาน บริเวณหน้าห้องอาหารกรีนแอปเปิ้ล


 บริการอาหารว่าง เครื่องดื่ม และผลไม้ ก่อนเริ่มงาน